ژوئن 07 2019 0دیدگاه
شناساگر اقلام کتابخانه ای(شباک)- استاندارد ملی 16660

اطلاعات و دبیزش– شناساگر بین المللی اقلام کتابخانه ای(شباک)- استاندارد ملی 16660

استاندارد ملی 16660
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: اطلاعات و دبیزش– شناساگر بین ­المللی اقلام کتابخانه ­ای(شباک)

 

دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد اختصاصی شناساگر بین المللی و اقلام کتابخانه ای است که برای شناسایی منحصر به فرد اقلامی که در کتابخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط نگهداری می‌شود به کار می‌ رود. در این استاندارد به سازمان‌هایی اشاره می شود که در دامنه کاربرد استاندارد ISO1511 آمده است. «اقلام » در اینجا به موادی که به وسیله سازمان مربوطه شناسایی و مدیریت می شود اشاره دارد .

هدف از شناساگر بین المللی قلم کتابخانه ای، تسهیل شناسایی منحصر به فرد اقلام کتابخانه ای است که اطلاعات درباره ی آنها در میان برنامه های کاربردی کتابخانه گذاشته می‌شود. نمونه ای از این سامانه ها عبارتند از: امانت بین کتابخانه و قراردادهای چاپی مشترک.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment