سپتامبر 02 2019 0دیدگاه
عوامل براق کننده مجاز - استاندارد ملی A1-14409

افزودنی­های خوراکی – عوامل براق کننده مجاز – فهرست و ویژگی­ها – اصلاحیه- استاندارد ملی A1-14409

استاندارد ملی A1-14409
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
موضوع: افزودنیهای خوراکی- عوامل براق کننده مجاز- فهرست و ویژگیها- اصلاحیه

 

هدف:

هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره 14409: سال ۱۳۹۰میباشد:

 در جدول ۲ (فهرست عوامل براق کننده) ، ردیف ۱۹( شلاک ، رنگبری شده )حذف شود.

5 (ویژگی های عوامل براق کننده )،پاراگراف زیر جایگزین شود:

 عوامل براق کننده خوراکی باید ازاجزاء حلال به دست آمده باشند و عاری از ترکیبات حرام ، حشرات و کلیه مشتقات آن ها و نیز مواد مستی آور به عنوان باقیمانده حلال باشند. همچنین نوع حلال به کار رفته در فرآیند تولید احکام و قوانین اسلام مغایرت داشته باشد. ویژگی‌های عوامل براق کننده به شرح زیر می باشد.

5-19(شلاک رنگبری شده )،حذف شود.

 ۶ (نشانه‌گذاری)، زیر بند 6-14به شرح زیر اضافه شود:

6-14 در صورت استفاده از الکل در فرایند تولید، ذکرنوع الکل مصرفی الزامی است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment