آگوست 25 2019 0دیدگاه
لاکتیک اسید - استاندارد ملی 4618

افزودنیهای خوراکی مجاز- لاکتیک اسید- ویژگیها و روشهای آزمون- استاندارد ملی 4618

استاندارد ملی 4618
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
موضوع:افزودنیهای خوراکی مجاز- لاتیک اسید- ویژگی های آن

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، بسته بندی، نشانه گذاری و روشهای آزمون لاکتیک اسید بوده و در مورد لاکتیک اسید مصرفی در صنایع غذایی کاربرد دارد

اسید لاکتیک برای اولین بار توسط کارل ویلهلم شیمیدان سوئدی در سال 1780 از شیر ترش جدا شد. نام نشان دهنده شکل ترکیبی لاکتاتی است که از کلمه لاتین برای شیر یاد می‌شود. در سال 1808، جانس یعقوب برزلیوس کشف کرد که اسید لاکتیک (در واقع L-lactate) نیز در طول اعمال بدن در عضلات تولید می‌شود. [10] ساختار آن توسط Johannes Wislicesn در سال 1873 تأسیس شد.

در سال 1856، لوئیس پاستور Lactobacillus و نقش آن را در ساخت اسید لاکتیک کشف کرد. اسید لاکتیک در سال 1895 توسط داروخانه آلمانی Boehringer Ingelheim شروع به تولید تجاری کرد.

در سال 2006، تولید جهانی اسید لاکتیک به 275،000 تن رسانده شد و میانگین رشد سالیانه آن به میزان 10٪ بود.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment