آگوست 31 2019 0دیدگاه
افزودنی های خوراکی مجاز - استاندارد ملی 15654

افزودنی های خوراکی مجاز- تعیین مقدار رنگ های مصنوعی مجاز خوراکی در فرآورده های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غلات به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا- روش آزمون- استانداردهای ملی 15654

استاندارد ملی 15654
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی

موضوع:افزودنی­ های خوراکی مجاز- تعیین مقدار رنگ­های مصنوعی مجاز خوراکی در فرآورده­ های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غلات به­روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا- روش آزمون

 

هدف

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش آزمون اندازه گیری رنگ های مصنوعی مجاز خوراکی سانست یلو و کارمویزین در فرآورده‌های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غلات به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا است.

دامنه کاربرد این استاندارد برای تعیین مقدار رنگ های مصنوعی مجاز خوراکی سانست یلو و کارومویزین در فرآورده های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غلات کاربرد دارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment