آوریل 15 2019 0دیدگاه

الزامات ايمني براي دوچرخه كودكان- استاندارد ملی 5042

استاندارد ملی 5042
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
موضوع: دوچرخه – الزامات ايمني براي دوچرخه كودكان

 

مقدمه

این استاندارد در پاسخ به تقاضای سراسری در دنیا توسعه یافته است و هدف این است که اطمینان حاصل شود دوچرخه های ساخته شده در انطباق با این استاندارد تا حد امکان به طور عملی ایمن باشد. آزمونها برای اطمینان از استحکام و دوام بخش های منفرد و نیز کل دوچرخه و کیفیت بالای کلی مورد نیاز و توجه به وضعیت ایمنی از مرحله طراحی به بعد، طراحی شده است.

دامنه کاربرد به ملاحظات ایمنی محدود شده است و از استانداردسازی اجزاء به طور خاص اجتناب شده است.

برای دوچرخه که در جاده های عمومی استفاده شود، قوانین ملی به کار می­رود.

برای الزامات ایمنی دوچرخه های اسباب بازی به استاندارد ملی ایران شماره62041 مراجعه شود.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی و عملکردی و روش های آزمون برای طراحی، مونتاژ و آزمون دوچرخه به طور کامل مونتاژ شده ومونتاژ نشده کودک است. این استاندارد همچنین حاوی اطلاعاتی برای دستور کار استفاده و نگهداری دوچرخه است.

این استاندارد برای دوچرخه با بیشینه ارتفاع زین بیشتر ازmm ۴۳۵ و کمتر ازmm 635 و  که نیروی پیش‌برنده آن با انتقال حرکت به چرخ عقب است، کاربرد دارد.

این استاندارد برای دوچرخه خاص که برای اجرای کارهای نمایشی در نظر گرفته شده است (مانند دوچرخه مسابقه نمایشی)، کاربرد ندارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment