دسامبر 19 2019 0دیدگاه
امنیت تامین آب آشامیدنی - استاندارد ملی 15664-1

امنیت تامین آب آشامیدنی- راهنمای مدیریت ریسک و مدیریت بحران-قسمت 1:1-15664

استاندارد ملی 1-15664
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استانداردآب وآبفا

موضوع:امنیت تامین آب آشامیدنی- راهنمای مدیریت ریسک و مدیریت بحران-قسمت 1:

 

مقدمه

این استاندارد، مبانی مدیریت بحران را شرح می دهد که شامل توصیه‌هایی برای تامین کنندگان آب آشامیدنی و نمونه‌هایی از سازمانهای مدیریت بحران برای مسئولین می باشد.

 تامین کنندگان آب آشامیدنی باید دارای تجهیزات مناسب، کارکنان مجرب، متخصص و همچنین اقدامات تضمین کیفیت قابل اعتماد باشند. آنها باید به نحوی سازماندهی شوند تا اطمینان حاصل گردد که خدمات خود را در شرایط ایمن، قابل اعتماد، سازگار با محیط زیست و به صورت اقتصادی انجام دهند.

 وجود یک سامانه مدیریت عملیاتی و ریسک پذیر کارآمد، فرآیند مدیریت بحران هر سازمانی و تقویت خواهد کرد.

 دستورالعمل های مدیریت بحران مربوط به سلامت آب آشامیدنی در یک استاندارد جداگانه در حال تدوین است. با این حال، به ندرت شرایط خاصی رخ می‌دهد که تامین کنندگان آب آشامیدنی بدون همکاری قابل توجه شخص ثالث و مشارکت  مقامات مربوطه، قادر به کنترل آن نباشند. پیش‌بینی این شرایط دشوار است، بنابراین امکان تعریف و تنظیم مقررات دقیق امکان‌پذیر نیست. این موارد با فقدان وجود ابهامات، اطلاعات و ریسک بالا با پیامدهای احتمالی شدید، مشخص می‌شوند. پیچیدگی اوضاع به دلیل دخالت و تعامل عوامل مختلف و درجه بالایی از پویایی ذاتی، کنترل آن را دشوار می سازد. کارکنان اصلی ممکن است در ارتباط با تصمیم گیری، زمان و الزامات توجیه تحت فشار باشند، این در حالی است که فقط منابع محدودی را در اختیار دارند. ارتباطاتی درونی و بیرونی ممکن است غیرقابل قبول یا ناکارآمد باشند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment