آوریل 08 2019 0دیدگاه

انرژي هسته‌اي، فناوري‌هاي هسته‌اي و حفاظت‌ پرتوي- واژگان- قسمت 4: استاندارد ملی 4-22212

استاندارد ملی 4-22212
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها
موضوع:انرژي هسته‌اي، فناوري‌هاي هسته‌اي و حفاظت‌ پرتوي- واژگان- قسمت ۴: استاندارد ملی ۴-۲۲۲۱۲

 

مقدمه

این استاندارد اصطلاحات و تعاریفی را  برای مفاهیم دزسنجی در پرتوفرآوری با استفاده از پرتو گاما، پرتو ایکس یا الکترون های شتاب داده شده ارائه می کند که شامل موضوعات خاص از قبیل کالیبراسیون و استفاده از سیستمهای دز سنجی برای احراز صلاحیت عملکردی و احراز صلاحیت کارایی سامانه های پرتو فرآوری تجاری و همچنین پایش دز به منظور تضمین کیفیت هنگام پایش روزمره محصولات هستند.

 ارتباطات غیر مبهم مفاهیم انرژی هسته ای با در نظر گرفتن معانی ضمنی مربوط، که ممکن است ناشی از درک اشتباه از تجهیزات و مواد مورد بحث مربوط به هر موضوع درباره فعالیت‌های انرژی هسته ای در استانداردها باشد، حیاتی است. با این حال، مفاهیم مرتبط با دز سنجی در پرتوفرآوری و روش‌های اجرایی آماده‌سازی، آزمون و استفاده از سیستمهای دوز سنجی برای تعیین دز جذبی در همه آنها وجود دارد وبه منظور جلوگیری از درک اشتباه، لازم است با اصطلاحات عمومی تعیین شده رایج و با تعاریف هماهنگ توضیح داده شوند.

 چیدمان مفهومی اصطلاحات و تعاریف و مبنای سیستم های مفاهیم است که روابط متناظر در مفاهیم انرژی هسته ای را نشان می دهند. چنین چیدمانی نمایی ساختاری از حوزه انرژی هسته ای را برای کاربران فراهم کرده و درک عمومی مفاهیم مرتبط را آسان خواهد کرد. به علاوه، سیستم‌های مفاهیم و چیدمان مفهومی اصطلاحات برای هر نوع کاربری مفید خواهد بود زیرا ارتباطات روشن، دقیق و مفید را ارتقا خواهد داد.

استاندارد ISO12749 در حال حاضر شامل ۴ قسمت به شرح زیر است:

–  انرژی هسته ای، فناوری های هسته ای و حفاظت پرتویی – واژگان- قسمت 3: چرخه سوخت هسته ای

انرژی هسته ای، فناوری های هسته ای و حفاظت پرتوی – واژگان- قسمت ۴: دزسنجی در پرتو فرآوری

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه بدون ابهام اصطلاحات و تعاریف برای مفاهیم دزسنجی مرتبط با پرتو فرآوری با استفاده از پرتو گاما، پرتو ایکس یا الکترون های شتاب داده شده است. این استاندارد به منظور تسهیل ارتباطات و ارتقای درک مشترک، نظر گرفته شده است.

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment