سپتامبر 17 2019 0دیدگاه
ايمني اسباب بازي- استاندارد ملی 6204-2

ايمني اسباب بازي- قسمت 2: اشتعال پذيري- استاندارد ملی 2-6204

استاندارد ملی 2-6204
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
موضوع:ايمني اسباب­ بازي- قسمت 2: اشتعال­ پذيري

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، مشخص کردن رده مواد اشتعال پذیر، با ممنوعیت کاربرد اسباب بازی و همچنین الزامات مربوط به اشتعال پذیری اسباب بازیی های خاص که در معرض منبع کوچک احتراق قرار می‌گیرد، است.

روشهای آزمون بیان شده در بند ۵ به منظور تعیین اشتعال پذیر اسباب بازی تحت شرایط آزمونی خاص، مشخص شده است. بنابراین نتایج آزمون به دست آمده را نمی‌توان نشانی بر تمام خطرات بالقوه آتش گیری اسباب بازی و یا مواد سازنده آن به هنگام قرارگیری در معرض منبع احتراق، در نظر گرفت. 

این استاندارد شامل الزامات عمومی برای تمام اسباب‌بازی‌ها و الزامات ویژه و روشهای آزمون برای اسباب بازی های زیر است که پرخطرترین آنها در نظر گرفته شده است.

-اسباب بازی برای گذاشتن روی سر و صورت: ریش، سبیل، کلاه گیس و غیره، ساخته شده از مو، کرک یا موادی با رفتار مشابه مو، نقاب، سرپوش، سر آذین و غیره، اجزاء آویزان اسباب بازی برای گذاشتن روی سر، به استثنای کلاه های نوآورانه کاغذی از نوع مورد استفاده معمول در جشن ها

– لباس مبدل و اسباب بازی  برای پوشیدن کودک در بازی

– اسباب بازی برای وارد شدن کودک به داخل آن

– اسباب بازی پر شده نرم

 

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment