فوریه 18 2018 0دیدگاه

ایزو 50001 (استاندارد ایزو مدیریت انرژی)

استاندارد ISO 50001 چیست؟

مدیریت انرژی ایزو 50001 توسط سازمان بین المللی ایزو تدوین شده است. استاندارد ایزو 50001 در برگیرنده الزامات اجرا، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی می باشد. که هدف آن توانمند سازی سازمان جهت دستیابی به راهکار، بهبود بهره وری انرژی، استفاده و مصرف درست انرژی می باشد.

راهکارهای لازم شامل اندازه گیری، تهیه مستندات و گزارشات، تهیه دستورالعمل هایی برای تجهیزات، سیستم ها، فرایندها و پرسنل به صورت اثر گذار بر مصرف انرژی در سازمان است. گواهینامه سیستم مدیریت انرژی برای کلیه سازمان ها اعم از ادارات و واحدهای تولید مستقل از ابعاد سازمان کاربردی است.

هدف از این استاندارد توانمند سازی سازمان ها به مدیریت انرژی،سیستم ها و فرایندهای لازم برای بهبود عملکرد انرژی شامل کارایی، بهره برداری و مصرف انرژی می باشد.

پیاده سازی این استاندارد بین المللی جهت کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای و دیگر پیامدهای زیست محیطی و کاهش هزینه انرژی از طریق مدیریت سیستماتیک انرژی در نظر گرفته شده است. این استاندارد بین المللی برای تمام انواع سازمان ها در اندازه های مختلف صرفنظر از شرایط جغرافیایی، فرهنگی یا اجتماعی قابل کاربرد است.

پیاده سازی موفق به تعهد کلیه سطوح و بخشهای سازمان و خصوصا مدیریت ارشد بستگی دارد. این استاندارد الزامات یک سیستم مدیریت انرژی (EnMS) را تشریح می کند که بر مبنای آنها سازمان قادر به پیاده سازی خط مشی انرژی، اهداف کلان و خرد و برنامه های اجرایی می باشد که الزامات قانونی و اطلاعات مربوط به بهره برداری انرژی بارز را زیر نظر می گیرد. سیستم مدیریت انرژی سازمان را قادر می سازد به تعهدات خط مشی خود دست یابد برای بهبود عملکرد انرژی اقدامات لازم را به کار ببندد و انطباق سیستم را با الزامات این استاندارد بین المللی نشان دهد.
سیستم مدیریت انرژی ایزو 50001 توسط کمیته پروژه ISO /PC 242 مدیریت انرژی، تهیه شده و در سال 2011 از سوی سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO انتشار یافته است.

 

تاریخچه استاندارد ISO 50001:

  پیش نویس استاندارد ISO 50001:2011 در تاریخ 15 ژوئن 2011 انتشار یافت. این استاندارد كه یك استاندارد بین المللی برای مدیریت انرژی است در حقیقت برآمده از استانداردهای منطقه ای است.

   سیر تكاملی استاندارد مدیریت انرژی در سال های2000  و  2001از كشور آمریكا و دانمارك شروع شده و در سال های 2003 تا 2009 توسط كشورهای سوئد، ایرلند، اسپانیا، كره جنوبی، آفریقای جنوبی و چین دنبال شده است.

   سرانجام در سال 2009 استاندارد مدیریت انرژی اروپای متحد به نام EN 16001:2009 ‌ تدوین و در كشورهای اروپایی به رسمیت شناخته شده و به اجرا در آمد. این استاندارد زیر بنای استاندارد بین المللی ISO 50001:2011 بوده و منجر به تدوین و انتشار آن در سال 2011 توسط سازمان بین المللی استاندارد(ISO )گردید.

   استانداردEN16001:2009 كه به تشریح عناصر مورد نیاز برای ایجاد یك سیستم مدیریت انرژی برپایه چرخه PDCA،بنا نهاده شده و به راحتی با سایر استاندارد های مدیریتی به خصوص  ISO 14001سازگار است.

  استانداردISO 50001:2011 كه تكامل یافته نسخه اروپاییEN 16001  است به تشریح الزامات برای استقرار یك نظام مدیریت انرژی می پردازد كه هدف آن پیروی از رویكردی سیستماتیك برای رسیدن به بهبود مستمر عملكرد انرژی (شامل بازدهی، استفاده و مصرف حامل های انرژی) است.

   این استاندارد، الزامات قابل كاربرد برای استفاده و مصرف حامل های انرژی یك سازمان را تشریح می نماید. این موارد شامل اندازه گیری انرژی، مستند سازی و گزارش دهی، فعالیت های طراحی و تامین تجهیزات، سیستم ها فرایند ها و پرسنل تأثیر گذار بر عملكرد انرژی سازمان هستند. این استاندارد با استاندارد ISO 14001 و ISO 9001  همخوانی بسیار داشته و نیازمندی های EN 16001 را نیز پوشش می دهد. بنا براین سازمان با استقرار آن می تواند ادعای انطباق با EN 16001 را نیز داشته باشد.

 

دامنه کاربرد استاندارد ISO 50001:

1- کاهش هزینه های مالی در مصرف انرژی
2- افزایش کارآیی مصرف انرژی در فرایندهای سازمان
3- ایجاد فرهنگ اصلاح الگوی مصرف برای می باشدفاده صحیح از انرژی
4- ایجاد راهکارهای جدید برای می باشدفاده بهینه از انرژی
5- کنترل و استاندارد سازی در انرژی از دیدگاه مصرف و تولید
6- سازگاری با استاندارد ISO 14001

7- ایجاد چارچوبی برای گنجاندن بازدهی انرژی در رویه های مدیریتی

8- ایجاد نظامی جهت اندازه گیری، مستندسازی و گزارش دهی بهبود میزان مصرف حامل های انرژی

9- شفافیت و انتقال اطلاعات در زمینه مدیریت منابع انرژی

10- ارزیابی و اولویت بندی اجرای فناوری های کارآمد در زمینه انرژی

استاندارد ISO 50001 در راستای ISO 14001 می باشد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment