می 14 2018 0دیدگاه

ایزو IWA 2 ( استاندارد ایزو مراکز آموزشی)

استاندارد IWA2 چیست؟

استاندارد راهنمای IWA2 به موسسات آموزشی کمک میکند تا سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001، استاندارد آموزش در سازمان ISO 10015 و  استاندارد سیستم کیفیت مراکز آموزشی ISO 29990 را متناسب با شرایط و ویژگی های خاص این گونه موسسات طرح ریزی و پیاده سازی کنند.

ارائه آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان امری بدیهی است . مهم آن است که آموزش ها بر مبنای علمی استوار و فرآیندهای آن استاندارد گردد. با استاندارد کردن فرآیند آموزش تا حدود زیادی نتایج و اثرات آن برای سازمان تضمین شده است .

برای جهت دار نمودن آموزش و حرکت نظام مند استاندارد های مختلفی وجود دارد که هرکدام از این استانداردها کمکی به بهبود کیفیت فرایندهای آموزش مینماید.

استاندارد IWA2 مشتمل بر هشت محور شامل حوزه یا قلمرو ، مرجع های هنجاری ، اصلاحات و تعاریف ، نظام مدیریت کیفیت در سازمان آموزشی ، مسئولیت مدیریت در سازمان آموزشی ، منایع انسانی ، تحقق خدمات آموزشی و سنجش ، تحلیل و بهبود در سازمان آموزش می باشد. اخذ گواهینامه IWA2 برای سازمان های آموزشی امری لازم و در کنترل و استاندارد سازی فرآیندهای جاری آنها کاربردی ست.

آموزش استاندارد موجب می گردد تا آثار و دستاوردهای آن به تحقق بهتر اهداف آموزش کمک کند. ارائه، آموزش برای بهبود مهارت ها و دانش کارکنان به امور بدیهی تبدیل شده است. مهم آن است که آموزش ها بر مبنای علمی استوار و فرآیندهای آن استاندارد گردد.

با استاندارد کردن فرآیند آموزش تا حدود زیادی نتایج و اثرات آن برای سازمان تضمین شده است.

 

تاریخچه استاندارد IWA2:

آخرین ورژن استاندارد IWA2 ورژن ۲۰۰۷ می باشد ( ISO IWA2:2007)، لازم به ذکر است که استاندارد IWA2 در راستای ISO 9001:2000 نیز در بخش آموزش تدوین شده است و می توان تاریخچه این استاندارد را به سال نسبت داد.

 

مزایای اخذ استاندارد WA2I:

برخی از مزایای اخذ این استاندارد عبارتست از:

1- ایجاد یک چهارچوب هماهنگ و یکپارچه جهت نیازسنجیهای آموزشی .

2-  برنامه ریزی و زمانبندی دوره های آموزشی

3- کنترل هزینه ها آموزشی با توجه به هدفمند کردن نیازسنجیها و برنامه ریزیهای آموزشی.

4- مدیریت ، کنترل و گزارشات پیشرفت اهداف و برنامه های آموزشی

5- ارزیابی  مدرسان آ فراگیران و  تامین کنندگان ارائه دهنده خدمات آموزشی .

 6-افزایش میزان اثربخشی دوره های آموزشی

و دهها مزیت دیگر

 

شرح خدمات  IWA2:

1-  تعیین و تدوین خط مشی استاندارد آموزشی .

2- تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت و آموزش مشاغل

3- تعریف و تبیین  معیارهای ارزیابی نتایج برنامه ریزی آموزش و جمع بندی نتایج برنامه ها

4- تدوین برنامه های آموزشی (برنامه ریزی آموزشی)

5- تهيه دستورالعمل جذب و ارزيابي مدرسان و ارايه دهندگان خدمات آموزشي

6- تدوین ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي به لحاظ عملكرد مدرس، فرايند آموزش و امكانات آموزشي

7- تجزیه و تحلیل اطلاعات آموزشی با استفاده از انواع نمودارها ، گزارشات آماری

8- برنامه ریزی ، تهیه چک لیست ها ، اجرای و ثبت مشاهدات ممیزی سیستم آموزشی

9- مسئولیت انجام ، مهلت اجرا ، بررسی اقدامات بعمل آمده و اثر بخش بودن اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

10- ایجاد نظارت ، بهسازی و بهبود مستمر آموزشی

 

دامنه کاربرد استاندارد IWA 2:2007

 کلیه سازمان‌های ارائه دهنده خدمات آموزشی در کلیه سطوح شامل مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، مراکز آموزش عالی، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، مراکز ارائه دهنده آموزش‌های از راه دور، مکاتبه‌ای و الکترونیکی می‌توانند از این استاندارد استفاده نمایند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment