ژانویه 18 2020 0دیدگاه
باتری های سرب اسید کششی- استاندارد ملی 4282-2

باتری های سرب اسید کششی- قسمت 2: ابعاد سلول‌ها و ترمینال‌ها و نشانه‌گذاری قطب‌ روی سلول‌ها- استاندارد ملی 2-4282

استاندارد ملی 4282-2
سال تصویب: 1398
رشته: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک

موضوع:باتری­های سرب­ اسید کششی-قسمت 2: ابعاد سلول‌ها و ترمینال‌ها و نشانه‌گذاری قطب‌ روی سلول‌ها

 

پیشگفتار

 استاندارد «باتری های سرب- اسید کششی- قسمت ۲ :ابعاد سلول ها و ترمینال ها و نشانه گذاری قطب روی سلول ها» که نخستین بار در سال ۱۳۷۶ تدوین و منتشر شد، بر اساس پیشنهادهای دریافتی و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط بر مبنای پذیرش استانداردهای بین‌المللی/ منطقه‌ای به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد الف، بند هفت استاندارد ملی ایران شماره ۵ برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های نشانه گذاری و ابعادی برای باتری های سرب -اسید کششی است که به عنوان منابع توان برای تامین نیروی محرکه الکتریکی استفاده می شود. این استاندارد ویژگی های زیر را مشخص می نماید:

– حداکثر ابعاد بیرونی (کلی) سلول های باتری کششی، شامل طول، عرض و ارتفاع

– شکل نشانه گذاری قطب های سلول باتری کششی و ابعاد نمادهای مربوط

– ابعاد پایه ترمینال های باتری کششی که برای کابل های خروجی متصل به باتری طراحی شده است

 ابعاد سلول ها

 

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment