ژوئن 11 2019 0دیدگاه
بهسازی قالب پرونده مدرک الکترونیکی - استاندارد ملی 22098-1

برنامه های کاربردی مدیریت مدرک- بهسازی قالب پرونده مدرک الکترونیکی برای دسترس پذیری – قسمت 1: استفاده از استاندارد (ISO 32000-1 (PDF/UA-1- استاندارد ملی 1-22098

استاندارد ملی 1-22098
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: برنامه های کاربردی مدیریت مدرک- بهسازی قالب پرونده مدرک الکترونیکی برای دسترس پذیری – قسمت 1: استفاده از استاندارد (ISO 32000-1 (PDF/UA-1

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین کاربرد استانداردISO32000-1:2008 برای ایجاد مدارک الکترونیکی دسترس پذیر است.

این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد:

– فرایند های ویژه برای تبدیل مدارک کاغذی یا الکترونیکی به قالب pdf

-طراحی فنی ویژه، واسطه کاربر، پیاده‌سازی یاجزئیات عملیاتی پرداخته تصویر

-روشهای فیزیکی ویژه ذخیره سازی مدارک مانند رسانه ها و شرایط ذخیره سازی.

– سخت افزار رایانه ای و/ یا سیستم های عامل مورد نیاز.

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment