آگوست 04 2019 0دیدگاه
جعبه هاي توزيع پلاستيكي سخت - استاندارد ملی 22364-2

بسته بندي – بسته هاي حمل و نقل- جعبه هاي توزيع پلاستيكي سخت با قابليت استفاده مجدد- قسمت 2: ويژگي هاي كلي آزمون- استاندارد ملی 2-22364

استاندارد ملی 2-22364
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی

موضوع: بسته بندي – بسته ­هاي حمل و نقل- جعبه ­هاي توزيع پلاستيكي سخت با قابليت استفاده مجدد- قسمت 2: ويژگي­ هاي كلي آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش های آزمون برای جابجایی و مدیریت جعبه های توزیع پلاستیکی سخت با قابلیت استفاده مجدد است. این جعبه ها بر اساس ابعاد طرح استاندارد

(600*400)mm ،(600*500)mm ،(550*366)mm

و زیر مضرب­های آنها هستند .

این استاندارد برای کاربردهای عمومی در یک سامانه بازگشت پذیر حمل و نقل طراحی شده است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment