آگوست 08 2019 0دیدگاه
درپوش هاي پلي اتيلني بطري - استاندارد ملی 22257

بسته بندي – درپوش هاي پلي اتيلني بطري، براي بسته بندي فرآورده هاي غذايي – ويژگي ها و روش هاي آزمون- استاندارد ملی 22257

استاندارد ملی 22257
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی
موضوع:بسته بندي – درپوش هاي پلي اتيلني بطري، براي بسته بندي فرآورده هاي غذايي – ويژگي ها و روش هاي آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها، الزامات، روش آزمون، نمونه گیری، بسته بندی و نشانه گذاری در پوشش های پلی اتیلنی مورد استفاده برای درب بندی بطری‌های در تماس با فرآورده های غذایی (در تماس با غذا) است.

 این استاندارد برای درپوش های پلی اتیلنی دارای حلقه اطمینان (درپوش پیچی) که با اولین باز کردن، حلقه اطمینان از پوسته درپوش جدا شده و روی گردن بطری خواهد ماند، کاربرد دارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment