آگوست 08 2019 0دیدگاه
پوشش هاي آلي در آلومینیوم نرم - استاندارد ملی 22319

بسته بندي – پوشش هاي آلي مورد مصرف در تيوب هاي آلومينيوم نرم- ويژگي ها و روش هاي آزمون- استاندارد ملی 22319

استاندارد ملی 22319
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی
موضوع:بسته بندي – پوشش هاي آلي مورد مصرف در تيوب هاي آلومينيوم نرم- ويژگي ها و روش هاي آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها، روشهای آزمون، نشانه گذاری و نمونه‌برداری پوششهای آلی مورد مصرف در داخل و/ یا خارج تیوب های آلومینیومی نرم جهت بسته بندی محصولات آرایشی بهداشتی،دارویی و مواد غذایی می باشد.

یادآوری1- این استاندارد ملی برای پوشش های مورد مصرف در خارج تیوبهای آلومینیومی نرم برای بسته بندی محصولات صنعتی، نیز کاربرد دارد.

 یادآوری 2- به جهت اختصار در کل این مدرک به جای عبارت تیوب آلومینیومی نرم،از عبارت تیوب استفاده گردیده است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment