آوریل 21 2019 0دیدگاه

بسته بندی- فیلم سلولز بازسازی شده، فیلم های ساخته شده از پلاستیک ها، فویل آلومینیوم، ساختارهای چند لایه انعطاف پذیر و مواد متالایز- استاندارد ملی21-1410

استاندارد ملی 21-1410
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی
موضوع: بسته بندی- فیلم سلولز بازسازی شده، فیلم های ساخته شده از پلاستیک ها، فویل آلومینیوم، ساختارهای چند لایه انعطاف پذیر و مواد متالایز- راهنما

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها و روش های آزمون فیلم سلولز بازسازی شده، فیلم های ساخته شده از پلاستیک ها، فویل آلومینیوم و مواد متالایز و ارائه دستورالعمل کلی در مورد کاربرد این مواد در ساختارهای چند لایه انعطاف پذیر میباشد. این استاندارد همچنین شرح کلی و اطلاعات مربوط به ویژگی ها و کاربرد و نیز نامگذاری و دسترس پذیری آنها را نیز ارائه می‌کند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment