آوریل 21 2019 0دیدگاه

بسته بندی – پالت های حمل و نقل مواد – قطعات چوبی نو برای پالت های مسطح- استاندارد ملی 14790

استاندارد ملی 14790
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی
موضوع: بسته بندی – پالت های حمل و نقل مواد – قطعات چوبی نو برای پالت های مسطح- ویژگی ها

 

مقدمه 

حمل و نقل بین المللی موثر محصولات به دو عامل استحکام و کاربردی بودن پالت ها در تناسب با سیستم های حمل و نقل مواد بستگی دارد. استانداردهای بین المللی موجود به موضوع استحکام و برخی موضوعات دیگر با توجه به عملکرد پالت ها می‌پردازد. به‌هرحال ، به موضوعات عمده در ارتباط با حداقل کیفیت مواد و تولید و طرز کار تعمیر در استانداردهای بین المللی جاری پرداخت نشده است. این عوامل می‌تواند به طور قابل توجهی روی بازدهی شیوه حمل و نقل و بارگیری مواد واحد های بین المللی تاثیر داشته باشد.

هدف از این استاندارد بین المللی ایجاد حداقل سطح کیفی قابل قبول برای قسمت های چوبی مشترک استفاده شده در مونتاژ پالت های چوبی می باشد این قطعات عبارتند از: تیرهای حمال طولی، تخته های حامل کف و روی پالت ، بلوکها ، تخته کف و روی پالت مسطح چوبی .خواص این اجزاء در کارایی پالت موثر است.

چهار استاندارد ملی مرتبط با این استاندارد وجود دارد که به شرح زیر است:

1- استاندارد ملی ایران شماره 14789 سال ۱۳۹۱ ، پالت -کیفیت یراق آلات برای تولید و تعمیر پالت چوبی مسطح

 2-استاندارد ملی شماره 14419سال ۱۳۸۹ ،پالت های جابجایی مواد –کیفیت سرهم بندی پالت های چوبی جدید

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین حداقل ویژگی های قطعات چوبی نو مورد استفاده در پالت های مسطح چوبی است. این استاندارد در مورد تیرهای حمال طولی ، تخته های حامل کف و روی پالت، بلوکها، تخته کف و روی پالت مسطح  چوبی کاربرد دارد.

این استاندارد به مشکلات مربوط به ایمنی و بهداشت گیاهی که، در صورت بروز، ناشی از کاربرد قطعات باشند، اشاره ای ندارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment