آگوست 05 2019 0دیدگاه
بطری‏های پلی‌اتیلن‎ترفتالات (PET) - استاندارد ملی 11610

بسته ‏بندی- بطری‏های پلی‌اتیلن‎ترفتالات (PET) برای بسته ‏بندی فرآورده ‏های غذایی-ویژگی‏ها و روش‏های آزمون- استاندارد ملی 11610

استاندارد ملی 11610
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی
موضوع:بسته ‏بندی- بطری‏های پلی‌اتیلن‎ترفتالات (PET) برای بسته ‏بندی فرآورده ‏های غذایی-ویژگی‏ها و روش‏های آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی ها ، الزامات، روش آزمون ، نمونه برداری، بسته بندی و نشانه گذاری بطری های پلی اتیلن ترفتالات(PET) برای بسته بندی انواع فرآورده های غذایی میباشد.

این استاندارد برای انواع بطری های رنگی یا بدون رنگ از جنس پلی اتیلن ترفتالات تاظرفیت ۵ لیتر یا ۵ کیلوگرم مورد استفاده در بسته بندی انواع فرآورده های غذایی و آب‌های بسته‌بندی کاربرد دارد.

یادآوری- این استاندارد برای بطری های با قابلیت پر شدن مجدد کاربرد ندارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment