می 04 2019 0دیدگاه
داربست - استاندارد ملی 15443-1

تجهيزات كار موقت- داربست- استاندارد ملی 1-15443

استاندارد ملی 1-15443
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک

موضوع: تجهيزات كار موقت- قسمت 1: داربست- الزامات عملكردي و طراحي عمومي

 

مقدمه

هدف از کاربرد یک داربست، ایجاد فضای کاری ایمن با دسترسی ایمن متناسب با آن کار است. این استاندار، الزامات اجرای داربست کار را تعیین می کند. این الزامات اساسا از ماده سازنده داربست مستقل و اساس طراحی و الزامات را در نظر گرفته است.

با توجه به وجود تعداد محدودی از حالات برای سازگاری با کاربردهای مختلف، از میان گزینه‌های مختلف باید یکی برای این استاندارد انتخاب می شد. سایر الزامات می توانند متناسب با مشخصات کار موجود در نظر گرفته شوند. بر اساس این الزامات، مجموعه ای از قوانین را می‌توان برای یک نوع خاص از تجهیزات مطرح کرد. این قوانین ممکن است استانداردی برای کاربرد عمومی و یا کاربرد در یک حرفه­ی خاص باشد.

به دلیل وابستگی ابعاد داربست به نوع کار و نحوه اجرا، باید قوانین ملی مربوطه در آن مد نظر قرار گیرند.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عملکردی و روش های طراحی عمومی و سازه ای داربست‌های کار و دسترسی (داربست کار) است. در این استاندارد الزامات سازه های داربستی که برای ثبات خود به سازه های مجاور تکیه می کنند ارائه شده است. به طور کلی الزامات این استاندارد، سایر داربست ها را نیز در بر می گیرد. الزامات عادی پیش از این اجرا شده اند اما برای موارد خاص پیش‌بینی‌هایی نیز مورد نیاز است.

 این استاندارد اصول طراحی سازه ای به هنگام استفاده از مصالح خاص و تجهیزات پیش ساخته را نیز مشخص می کند.

 این استاندارد در موارد زیر کاربرد ندارد:

 – سکوهای معلق با طناب ، ثابت یا متحرک

– سکوهای قابل جابجایی از جمله برج های متحرک دسترسی

-سکوهای موتور دار برقی

-داربست های مورد استفاده به عنوان پایه برای اجرای سقف

– سقف های موقت.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment