سپتامبر 13 2019 0دیدگاه
تسمه نقاله ها - استاندارد ملی 13407

تسمه نقاله ها-تعیین ازدیاد طول دائمی و الاستیک و محاسبه مدول الاستیک- استاندارد ملی 13407

استاندارد ملی 13407
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی صنایع پلیمر
موضوع: تسمه ­نقاله­ ها-تعیین ازدیاد طول دائمی و الاستیک و محاسبه مدول الاستیک

 

 

مقدمه

 این استاندارد در موقعیت هایی کاربرد دارد که ازدیاد طول دائمی تسمه نقاله پس از تثبیت شرایط و مکانیکی که ناشی از کار عملی بوده و به ویژه در تکمیل استاندارد ISO3870 و کاربرد استانداردISO5293 مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری ازدیاد طول دائمی و الاستیک و محاسبه مدول الاستیک یک تسمه نقاله است .این استاندارد برای تسمه نقاله های سبک توصیف شده در استانداردISO21183-1 کاربرد ندارد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment