می 30 2019 0دیدگاه
میراث فرهنگی- اندازه گیری میزان رطوبت - استاندارد ملی 17124

حفاظت از میراث فرهنگی- روش های اندازه گیری میزان رطوبت، یا مقدار آب مصالح تشکیل دهنده میراث فرهنگی غیرمنقول- استاندارد ملی 17124

استاندارد ملی 17124
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
موضوع: حفاظت از میراث فرهنگی- روش ­های اندازه ­گیری میزان رطوبت، یا مقدار آب مصالح تشکیل­ دهنده میراث فرهنگی غیرمنقول

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، اطلاع رسانی و کمک به کاربران در انتخاب و استفاده از مناسب ترین روش برای به دست آوردن اندازه گیری های قابل اعتماد میزان رطوبت و مقدار آب چوب و مصالح بنایی (از جمله آجرکاری، سنگ کاری، بتن، گچ، ملات ها و …) در حالت خاص بنای میراث فرهنگی است.

این استاندارد یک چارچوب بنیادی برای اخذ و تفسیر این نوع اندازه‌گیری‌ها برای میراث فرهنگی بالا، که در معرض هوازدگی، هجوم آفات، انتقال نمک یا سایر تبدیلات در طول زمان قرار می‌گیرند، فراهم می‌کند.

 این استاندارد ۴ روش مطلق (یعنی روشهای ثقلی)، تیتراسیون کارل فیشر، تقطیر آزوتروپ و کلسیم کربید را تشریح می‌کند، مشخصه‌ها، مزایا و معایب آنها را توضیح داده و به منظور انجام اندازه گیری های قابل مقایسه­ای با روش‌های مختلف، خصوصیت را برای تبدیل خوانشها به یکاهای یکسان بیان می کند.

این استاندارد سه روش نسبی عمده (یعنی مقاومت الکتریکی، مقاومت خازنی، و رطوبت نسبی در تعادل با ماده) را با تکیه بر مشخصه‌ها و عدم قطعیت های آنها برای استفاده در حوزه میراث فرهنگی، را مشخص می کند.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment