آگوست 17 2019 0دیدگاه
خط مشي قابليت رديابي - استاندارد ملی 16358

خط مشي قابليت رديابي نتايج اندازه گيري- استاندارد ملی 16358

استاندارد ملی 16358
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مدیریت کیفیت
موضوع: خط­ مشي قابليت ­رديابي ­نتايج ­اندازه­ گيري

 

مقدمه

به منظور اطمینان از نتایج آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده، و مراکز اعتباردهی، خط مشی های اتحادیه بین المللی تعیین صلاحیت آزمایشگاهی را پیاده سازی کرده و راهنماهای آن را با هدف دستیابی به رویکرد یکنواخت و هماهنگ در معیارهای تایید صلاحیت به کار می‌گیرند.

 در صورتی که نیاز بازار اطمینان از کالیبراسیون ها ، آزمون ها و بازرسی های انجام شده توسط آزمایشگاه ها و نهادهای بازرسی تایید صلاحیت شده تحت پوشش ترتیبات اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی باشد ، قابلیت ردیابی اندازه شناختی از جمله موضوعات کلیدی می باشد که لازم است برای آن سیاستی هماهنگ در نظر گرفته شود.

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین خط مشی قابلیت ردیابی اندازه شناختی منطبق با الزامات استاندارد ایران ایزو- آی ای سی ۱۷۰۲۵ سال ۱۳۸۶ و استاندارد ایران- ایزو ۱۵۱۸۹ سال ۱۳۸۶ می باشد.

 همچنین این استاندارد برای دیگر فعالیت‌های ارزیابی انطباق که با آزمون و/ یا کالیبراسیون ارتباط دارند (از جمله بازرسی و گواهی محصول) کاربرد دارد.

برای کالیبراسیون هایی که آزمایشگاه به منظور اثبات قابلیت ردیابی فعالیت های خود انجام می‌دهد و در دامنه فعالیت تایید صلاحیت آزمایشگاه آورده نشده است بند ۴ این استاندارد کاربرد دارد. کالیبراسیون های داخلی به عنوان کالیبراسیون های درون سازمانی شناخته شده اند.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment