می 08 2019 0دیدگاه
درها و پنجره ها - نفوذپذیری هوا - استاندارد ملی 11093

درها و پنجره ها- نفوذپذیری هوا- استاندارد ملی 11093

استاندارد ملی 11093
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی
موضوع: درها و پنجره ­ها – نفوذپذیری هوا – رده­ بندی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین رده بندی نتایج آزمون برای پنجره ها و مجموعه درهای تردد داخلی و خارجی است که مطابق با استاندارد EN1026 آزمون می شوند. این استاندارد برای درها و پنجره های کامل شده از هر جنسی کاربرد دارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment