می 17 2019 0دیدگاه
دستكش هاي حفاظتي - استاندارد ملی 15534

دستكش هاي حفاظتي -استاندارد ملی 15534

استاندارد ملی 15534
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استانداردپوشاک و فرآورده های نساجی و الیاف
موضوع: دستكش ­هاي حفاظتي- الزامات عمومي و روش ­هاي آزمون

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات عمومی و روشهای آزمون های مرتبط برای طراحی دستکش و ساختار آن، مقاومت مواد مورد استفاده در دستکش در برابر نفوذ آب، بی ضرر بودن، راحتی و کارایی ، نشانه گذاری و اطلاعات ارائه شده توسط تولید کننده است و قابل استفاده برای همه دستکش های حفاظتی می باشد

یادآوری- این استاندارد همچنین برای محافظ های بازو و دست کش های دائمی جاسازی شده در محفظه کاربرد دارد.

این استاندارد ویژگی های حفاظتی دستکش ها را معرفی نمی‌کند، بنابراین باید به تنهایی استفاده شود و فقط در صورت استفاده با سایر استانداردهای مخصوص مرتبط، قابل استفاده می باشد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment