می 04 2019 0دیدگاه
دیگ‌های بخار - استاندارد ملی 22156-3

دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای- قسمت 3: طراحی و محاسبات اجزای تحت‌فشار- استاندارد ملی 3-22156

استاندارد ملی 3-22156
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
موضوع: دیگ‌های بخار و آب داغ از نوع پوسته‌ای- قسمت 3: طراحی و محاسبات اجزای تحت‌فشار

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات طراحی و محاسبات اجزای تحت فشار دیگ های پوسته­ای تعریف شده در استاندارد ملی به شماره 1-22156 می باشد. برای الزامات طراحی و محاسبات سایر اجزای تحت فشار همانند طراحی دیواره لوله های آب، باید به مجموعه استانداردهای EN12952 رجوع شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment