آوریل 13 2019 0دیدگاه
روش ارزيابي مهارت هاي زبان- استاندارد ملی ۱۵۵۶۳

روش ارزيابي مهارت هاي زبان- استاندارد ملی 15563

استاندارد ملی 15563
سال تصویب:1397
رشته:کمیته ملی استاندارد خدمات
موضوع: روش ارزيابي مهارت­ هاي زبان

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، روشهای برتر تدوین و به کارگیری آزمون های زبان در مهارتهای گفتاری و شنیداری و درک مطلب (خواندن) و نوشتاری را برای ارزیابی توانایی بر اساس معیار توصیف گرهای سطح مهارت زبانی (ILR) توصیف می کند. این روش بر سنجش مهارت زبانی در بکارگیری زبان برای برقراری ارتباط می پردازد. این استاندارد برای پاسخگویی به مسائل مرتبط با آزمون و آزمون سازی در حوزه های تخصصی زیر کاربرد ندارد ترجمه، ترجمه شفاهی، ترجمه صوتی، پیاده‌سازی و آوا نویسی، و دیگر آزمون های مهارت زبانی برای مشاغل خاص یا ارزیابی تشخیصی.

آزمون های تدوین شده بر اساس این روش را نباید برای هیچ یک از مقاصد نامبرده در بالا (برای مثال تشخیص) استفاده کرد.

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment