ژوئن 06 2021 0دیدگاه
روش بازرسی مبتنی بر ریسک

روش بازرسی مبتنی بر ریسک

روش بازرسی مبتنی بر ریسک

بخش 1 – روش برنامه ریزی بازرسی

این روش توصیه شده ، API 581 ، روش بازرسی مبتنی بر ریسک ، روش های کمی را برای ایجاد یک برنامه بازرسی با استفاده از روش های مبتنی بر ریسک برای تجهیزات ثابت تحت فشار شامل مخازن تحت فشار ، لوله کشی ، مخزن ، دستگاه های کاهش فشار (PRD) و لوله های مبدل حرارتی فراهم می کند. API 580 ، بازرسی مبتنی بر ریسک ، راهنمایی هایی را برای توسعه برنامه های بازرسی مبتنی بر ریسک (RBI) در مورد تجهیزات ثابت در پالایش ، پتروشیمی ، کارخانه های فرآیند شیمیایی و تأسیسات تولید نفت و گاز فراهم می کند. هدف این است که API 580 اصول را معرفی کند و حداقل دستورالعمل های کلی را برای RBI ارائه دهد ، در حالی که این عمل توصیه شده روش های محاسبه کمی را برای تعیین یک برنامه بازرسی ارائه می دهد.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment