ژوئن 06 2019 0دیدگاه
كارتريج جوهري- استاندارد ملی 10970

روش تعيين بازده كارتريج جوهري، براي چاپگرهاي جوهرافشان رنگي و افزاره‌هاي چندكاره كه شامل اجزاي چاپگر هستند- استاندارد ملی 10970

استاندارد ملی 10970
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: روش تعيين بازده كارتريج جوهري، براي چاپگرهاي جوهرافشان رنگي و افزاره‌هاي چندكاره كه شامل اجزاي چاپگر هستند

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روشی برای ارزیابی بازده صفحه کارتریج جوهری برای کارتریج های جوهر دار (به عبارت دیگر کارتریج های جوهری یکپارچه و کارتریج های جوهری بدون هد چاپ کننده یکپارچه) متعلق به چاپگرهای جوهر افشان رنگی است. این استاندارد برای اجزای چاپگر جوهرافشان هر افزاره چند کاره ای با مسیر چاپ ورودی رقمی (دیجیتالی)، نیز کاربرد دارد. هر دو نوع محصولات جوهر جامد و مایع با استفاده از این استاندارد می‌توانند آزمون شوند.

این استاندارد تنها برای اندازه گیری بازده صفحه کارتریج جوهری هنگام چاپ روی کاغذ ساده است. هیچ خصوصیت دیگری در مورد کیفیت، قابلیت اطمینان وغیره را نمی توان از این آزمون ها به دست آورد.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment