ژوئن 05 2021 0دیدگاه
روش توصیه شده برای بازرسی منبع و نظارت بر کیفیت تجهیزات ثابت

روش توصیه شده برای بازرسی منبع و نظارت بر کیفیت تجهیزات ثابت

روش توصیه شده برای بازرسی منبع و نظارت بر کیفیت تجهیزات ثابت

این روش توصیه شده (RP) فرآیند تعیین کیفیت لازم برای نظارت بر مواد ، تجهیزات و مصالح ساختمانی را برای استفاده در صنعت نفت ، پتروشیمی و گاز از جمله بخش های بالادست ، میان رده و پایین دست تأمین می کند. این RP ممکن است به عنوان پایه ای برای ارائه یک رویکرد سیستماتیک برای بازرسی منبع مبتنی بر ریسک مورد استفاده قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که مواد و تجهیزات خریداری شده حداقل نیازهای مندرج در اسناد پروژه و توافق نامه های قرارداد را مشخص می کنند.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment