اکتبر 30 2019 0دیدگاه
اندازه گیری مقدار کلسیم - استاندارد ملی 8306-A1

ریولیت طبیعی و مصنوعی- اندازه گیری مقدار کلسیم- روش جذب اتمی شعله ای- روش آزمون (اصلاحیه شماره 1)- استاندارد ملی A1-8306

استاندارد ملی A1-8306
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی

موضوع: ریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه­گیری مقدار کلسیم- روش جذب اتمی شعله­ای- روش آزمون (اصلاحیه شماره 1)

 

هدف:

هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره 8306 سال ۱۳۸۴ می باشد:

 عنوان استاندارد در صفحه کمیسیون فنی و پیشگفتار

عنوان استاندارد در صفحه کمیسیون فنی و پیش گفتار به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 «کریولیت، طبیعی و مصنوعی- اندازه گیری مقدار کلسیم- روش جذب اتمی شعله ای- روش آزمون» 3اصول روش

 پانوشت «آزمونه» در این بند به صورت درج شده ،اصلاح می شود.

4-2 هیدروکلریک اسید با چگالی19/1 گرم بر سانتی متر مکعب یا محلول ۳۶ درصد جرمی/ جرمی

در این زیربند «محلول با کسر جرمی ۳۷ درصد »جایگزین محلول ۳۶ درصد جرمی/جرمی» می شود.

5-1 ظرف پلاتینی با قطر تقریبی ۷۵ میلی متر و ارتفاع ۳۰ میلیمتر

در این زیر بند« ۷۵ میلیمتر» جایگزین «۷۵ میلی لیتر» می شود.

 جدول 1-حجم های مورد نیاز برای تهیه محلول های استاندارد کالیبراسیون و جرم معادل کلسیم در آنها

در آخرین ردیف از ستون سوم جدول یک، عدد 14/0جایگزین عدد 1410/0می شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment