می 25 2019 0دیدگاه
سوخت هاي معدني جامد- تعيين مقدار فسفر - استاندارد ملی 12777

سوخت هاي معدني جامد- تعيين مقدار فسفر- موليبدوفسفات كاهيده- روش فتومتري- استاندارد ملی 12777

استاندارد ملی 12777
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
موضوع: سوخت ­هاي معدني جامد-تعيين مقدار فسفر- موليبدوفسفات كاهيده-روش فتومتري

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه روش فتومتری مولیبدو فسفات کاهیده به منظور اندازه گیری مقدار کل فسفر موجود در زغال سنگ سخت، لیگنیت و ذغال کک می باشد. برای اینکه فسفر به درون محلول وارد شود دو روش ارائه شده است که عبارتند از حذف ماده کربن دار با استخراج از زغال سنگ یا خاکستر زغال کک توسط اسید و اکسایش مکرر زغال سنگ یا زغال کک توسط اسید.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment