می 27 2019 0دیدگاه
سوخت هاي معدني جامد - استاندارد ملی 11096

سوخت هاي معدني جامد- زغال، كك و خاكستر بادي – تعيين فلوئور كل- استاندارد ملی 11096

استاندارد ملی 11096
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی استاندارد معدن و مواد معدنی
موضوع: سوخت­ هاي معدني جامد- زغال، كك و خاكستر بادي – تعيين فلوئور كل -روش آزمون
 
هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش اندازه گیری فلوئور کل در زغال، کک و خاکستر بادی میباشد. با اندازه گیری مقدار فلوئور کل به تنهایی امکان برآورد مقدار فلوئور آزاد شده به محیط با استفاده از زغال و دفع ثانویه باقیمانده خاکستر وجود ندارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment