سپتامبر 27 2019 0دیدگاه
سوخت های زیستی جامد- استاندارد ملی 15888

سوخت های زیستی جامد- تعیین محتوی مواد زاید سنگین با ابعاد بیش از mm 15/3- استاندارد ملی 15888

استاندارد ملی 15888
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی انرژی

موضوع: سوخت­های زیستی جامد-تعیین محتوی مواد زاید سنگین با ابعاد بیش از mm 15/3

 

مقدمه

هنگام ارزیابی قابلیت استفاده از زیست توده به عنوان سوخت زیستی، تعیین محتوای مواد زاید سنگین بزرگ تر با بیشینه اندازه 3/15mm مهم است. سنگ ها و سایر ناخالصی های موجود در زیست توده حاصل از کنده های درخت ، ریشه ها ، مدیریت پسماند فضای سبز می توانند در طول کاهش اندازه ، همچنین در هنگام احتراق باعث مشکلات شوند.

 

 هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین محتوای مواد زاید سنگین با ابعاد بزرگتر از3/15mm  به روش غرق و شناور سازی و خاکشویی می باشد. این استاندارد برای زیست توده چوبی طبق جدول یک استاندارد ISO17225-12014 کاربرد دارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment