نوامبر 13 2020 0دیدگاه
سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی

سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی

API RECOMMENDED PRACTICE 755

سال تصویب: 2019
رشته: سیستم مدیریت ریسک
موضوع: سیستم های مدیریت ریسک خستگی برای کارکنان صنایع پالایش و پتروشیمی

 

این عمل توصیه شده (RP) مبتنی بر اسکنر صدا است و همچنین مسائل عملیاتی را به رسمیت می شناسد. این راهنما برای همه ذینفعان (به عنوان مثال کارمندان ، مدیران ، سرپرستان ، پیمانکاران) در مورد درک ، تشخیص و مدیریت خطر خستگی در محل کار فراهم می کند. مالکان و بهره برداران باید سیاست ها و رویه هایی را برای رسیدن به اهداف این روش توصیه شده ایجاد کنند. این RP برای پالایشگاه ها ، عملیات پتروشیمی و شیمیایی ، کارخانه های مایع سازی گاز طبیعی و سایر تاسیسات ، مانند مواردی که تحت پوشش استاندارد مدیریت ایمنی فرایند OSHA قرار دارد ، 29 CFR 1910.119 تهیه شده است. این سند در نظر گرفته شده است تا نیروی کار را که هر روز به مسافرت می رود در یک مکان شغلی اعمال کند.

سرسره‌های آبی-قسمت 1: الزامات ایمنی و روش‌های آزمون

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment