سپتامبر 01 2019 0دیدگاه
شيره نارگيل- استاندارد ملی A1-12001

شيره نارگيل-ويژگي ها- استاندارد ملی A1-12001

استاندارد ملی A1-12001
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی
موضوع:شيره نارگيل-ويژگي­ ها

 

هدف:

هدف از تدوین این اصلاحیه ، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره 12001 سال ۱۳۸۷، شیره نارگیل ویژگی ها می باشد:

 در جدول شماره ۵ حد قابل قبول ویژگی میزان چربی، عبارتی «کمینه» جایگزین «بیشینه »شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment