آگوست 11 2019 0دیدگاه
شیلنگ های لاستیکی و پلاستیکی - استاندارد ملی A1-11447

شیلنگهای لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات- اندازه گیری ابعاد شیلنگ ها و طول مجموعه شیلنگ- روش های آزمون اصلاحیۀ شمارۀ 1- استاندارد ملی A1-11447

استاندارد ملی A1-11447
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد صنایع شیمیایی
موضوع:شیلنگ­های لاستیکی و پلاستیکی و ملحقات- اندازه­گیری ابعاد شیلنگ­ها و طول مجموعه شیلنگ- روش­های آزمون اصلاحیۀ شمارۀ 1
هدف:

هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره 11447 سال ۱۳۸۷ ،است:

1-اندازه گیری قطر خارجی

1-1- اصول کلی

جمله دوم از پاراگراف اول زیر بند مذکور به شرح زیر اصلاح شد:

 اندازه گیری ها باید در فاصله حداقل ۲۵ میلیمتر از دو انتهای شیلنگ در روش های ۱، ۲، ۳ و ۵ و در انتهای شیلنگ در روش ۴ انجام شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment