می 05 2019 0دیدگاه
فیلترهای هوا - استاندارد ملی 9777-1

صافي‌هاي (فيلترهاي) هوا با راندمان بالا- استاندارد ملی 1-9777

استاندارد ملی 1-9777
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
موضوع: صافي‌هاي (فيلترهاي) هوا با راندمان بالا (ايپا، هپا و اولپا)- قسمت 1: طبقه­ بندي، آزمون عملكرد و نشانه‌گذاري

 

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استانداردهای ملی ایران شماره ای ۹۷۷۷ است که سایر قسمت ها، به شرح زیر می باشند:

قسمت 1 : طبقه‌بندی، آزمون عملکرد و نشانه گذاری

 قسمت ۲: تولید هواویز( ایروسل)، تجهیزات اندازه گیری، بررسی‌های آماری شمارش ذرات

قسمت ۳: آزمون بستن صافی تخت

 قسمت ۴ : تعیین نشتی صافی المنت (روش اسکن)

 قسمت ۵ : تعیین راندمان صافی المنت

 

 هدف و دامنه کاربرد 

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه روشی برای تعیین راندمان بر پایه روش شمارش ذرات با استفاده از هواویز (ذرات مایع یا جامد معلق در هوا) آزمون مایع (یا جامد به عنوان جایگزین) بوده و یک طبقه‌بندی استاندارد شده از این صافی ها را بر اساس راندمان آنها، هر دو راندمان موضعی و کلی، ارائه می دهد.

 این استاندارد برای صافی های هوا با راندمان بالا و نفوذ بسیار پایین (ایپا، هپا و اولپا) که در زمینه تهویه و تهویه مطبوع و فرآیندهای فنی از قبیل تکنولوژی اتاق تمیز یا صنایع دارویی به کار می‌روند، کاربرد دارد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment