آگوست 09 2019 0دیدگاه
ظروف فلزی غیرقابل نفوذ - استاندارد ملی A1-1881

ظروف فلزی غیرقابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی – ویژگی ها- اصلاحیه شماره (1)- استاندارد ملی 1881-A1

استاندارد ملی A1- 1881
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد بسته بندی
موضوع:ظروف فلزی غیرقابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی – ویژگی­ها- اصلاحیه شماره (1)

 

هدف:

هدف از تدوین این اصلاحیه، اعمال اصلاحات به شرح زیر در متن استاندارد ملی ایران شماره ۱۸۸۱ سال ۱۳۸۱ می‌باشد: در بند ۳ مراجع الزامی، استاندارد ملی ایران شماره ۲۴۵۵ بسته بندی- پوشش های آلی مورد مصرف در بسته‌بندی فلزی مواد غذایی و آشامیدنی» ، جایگزین استاندارد ملی ایران ۲۴۵۵: سال ۱۳۷۴ لاک های مصرفی در ظروف فلزی مواد غذایی -ویژگی های عمومی» می شود.

در بند ۳ مراجع الزامی، استاندارد ملی ایران شماره ۲۲۳۴ حذف و استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۲۷ قوطی فلزی- بسته بندی مواد غذایی و غیر غذایی روشهای آزمون جایگزین آن می‌شود. در تمام متن استاندارد عبارت «پوشش آالی»، جایگزین عبارت «پوشش محافظ ثانویه» می‌شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment