می 11 2019 0دیدگاه
عکس پرسنلی (اداری) - استاندارد ملی 20952

عکس پرسنلی (اداری)- استاندارد ملی 20952

استاندارد ملی 20952
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: عکس پرسنلی (اداری)- ویژگی­ها

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های عکس پرسنلی مانند ابعاد، وضوح، شدت نور، پس زمینه ، زاویه نگاه ، نوع پوشش و اندازه نسبی است که در اسناد و مدارک مورد استفاده قرار می گیرد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment