اکتبر 01 2019 0دیدگاه
غذای حلال - استاندارد ملی 15693

غذای حلال – الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در کشتارگاه طیور- استاندارد ملی 15693

استاندارد ملی 15693
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد حلال

موضوع:غذای حلال – الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در کشتارگاه طیور

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه اصول کلی برای تعیین کنترل‌های لازم مربوط به نقاط حلال و اجتناب از نقاط غیرحلال در کشتارگاههای طیور می باشد. این استاندارد برای لاشه طیور حلال گوشت حاصل از کشتار، در کشتارگاه صنعتی به روش شرعی، کاربرد دارد.

یادآوری – مقررات بهداشتی پیش زمینه این استاندارد بوده و در این خصوص رعایت استانداردها و مقررات مربوطه الزامی است.

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment