اکتبر 02 2019 0دیدگاه
غذای حلال - استاندارد ملی 15694

غذای حلال – الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در محصولات کشاورزی- استاندارد ملی 15694

استاندارد ملی 15694
سال تصویب: 1397
رشته: کمیته ملی استاندارد حلال

موضوع:غذای حلال – الزامات پیاده سازی سیستم نقاط کنترل حلال در محصولات کشاورزی

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد ارائه اصول کلی برای تعیین کنترل های لازم مربوط به نقاط حلال و اجتناب از نقاط غیر حلال در محصولات کشاورزی می باشد. این استاندارد برای محصولات کشاورزی با منشاء گیاهی کاربرد دارد.

یادآوری – مقررات بهداشتی پیش زمینه این استاندارد بوده و در این خصوص رعایت استانداردها و مقررات مربوط الزامی است .

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

 در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment