آوریل 09 2019 0دیدگاه

فراورده هاي نفتي- سوخت بنزين هوانوردي سرب دار-ويژگي ها و روشهاي آزمون- استاندارد ملی 369

استاندارد ملی 369
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فرآورده های نفتی
موضوع:فراورده هاي نفتي- سوخت بنزين هوانوردي سرب دار-ويژگي ها و روشهاي آزمون- استاندارد ملی ۳۶۹

 

هدف و دامنه کاربرد

1-1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها و روش های آزمون بنزین هوانوردی است . این ویژگی‌ها اصولا برای تامین و خرید بنزین هوانوردی بر حسب ویژگی های فرموله شده در قرارداد و استفاده اولیه نمایندگیهای خرید در نظر گرفته شده است.

1-2 این استاندارد برای انواع خاص بنزین های هوانوردی تعریف شده از همه بنزین های مناسب برای موتور های رفت و برگشتی هوانوردی را در بر نمی‌گیرد در برخی شرایط و در مواردی که موتور هوانوردی به تجهیزات خاصی مجهز است، ممکن است تصریح برخی از ویژگیها، وسیع تر یا محدود تر از گستره مندرج در این استاندارد باشد.

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment