اکتبر 11 2019 0دیدگاه
فناوري نگاشتاري(گرافيكي) - استاندارد ملی 22412-3

فناوري نگاشتاري(گرافيكي)- الزامات ايمني براي سامانه‌ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري – قسمت 3: سامانه‌ها و تجهيزات صحافي و عمليات تكميلي- استاندارد ملی 3-22412

استاندارد ملی 3-22412
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

موضوع: فناوري نگاشتاري(گرافيكي)-الزامات ايمني براي سامانه‌ها و تجهيزات فناوري نگاشتاري – قسمت 3: سامانه‌ها و تجهيزات صحافي و عمليات تكميلي

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی برای سامانه‌ها و تجهیزات صحافی و عملیات تکمیلی است. در نظر گرفته شده است این استاندارد همراه با الزامات کلی ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره 22412 به کار گرفته شده است.

این استاندارد ، الزامات ایمنی تکمیلی برای طراحی و ساخت تجهیزات مورد استفاده در تبدیل زیر لایه چاپ شده یا بدون چاپ به محصول تکمیل شده برش خورده، تا خورده، و مرتب شده، سر هم شده، صحافی شده، یا به روش دیگری را فراهم می کند. همچنین می تواند در فرایندهای آماده سازی زیرلایه برای فرایند چاپ کاربرد داشته باشد. این قسمت برای طیف وسیعی از تجهیزات به کار رفته در فرایند صحافی و عملیات تکمیلی قابل کاربرد است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment