می 10 2019 0دیدگاه
فناوري-نگاشتاري-(گرافيكي)--تبادل-داده‌ها-پيش‌ازچاپ--تبادل-منحني‌هاي-تنظيم-تناژ-رنگ--استاندارد-ملی-15450

فناوري نگاشتاري (گرافيكي)- تبادل داده‌ها پيش‌ازچاپ- تبادل منحني‌هاي تنظيم تناژ رنگ- استاندارد ملی 15450

استاندارد ملی 15450
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: فناوري نگاشتاري (گرافيكي)- تبادل داده‌ها پيش‌ازچاپ- تبادل منحني‌هاي تنظيم تناژ رنگ

 

مقدمه

هدف از تدوین این استاندارد تعریف قالب ساده برای تبادل داده های منحنی های تنظیم تناژ رنگ (که منحنی های مسطح و توابع انتقال نیز نامیده می‌شوند) در میان برنامه های کاربردی است که شامل سامانه‌های مدیریت رنگ، واسنجی (کالیبراسیون) و پردازشگر تصاویر شطرنجی است، اما محدود به آنها نمی‌شود.

 در بسیاری موارد ارائه داده های کالیبراسیون آیه صلوات چاپ به شکل استاندارد برای حصول اطمینان از تبادل دقیق و آسان داده ها مفید است. فروشندگان پردازنده تصاویر شطرنجی هنرهای نگاشتاری برای کالیبراسیون صفحات چاپ و تنظیم منحنی‌های تناژ رنگ برای چاپ رقمی اساساً استفاده از همین داده ها در قالب اختصاصی را پشتیبانی می‌کنند. یک پیامد این روش این است که شرکت های پشتیبان گواهی های چاپ لازم است قالب‌های مختلفی از پرونده‌ها را نیز پشتیبانی کنند. اهمیت واسنجی به طور روز افزون با چاپگرهایی که به دنبال راه‌حل واحد و اغلب  متمرکز هستند، تشخیص داده شده است اما با افزایش قالب های مورد استفاده برای داده ها، واسنجی آنها بسیار مشکل شده است.

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تهیه قالب ساده ای برای تبادل داده های منحنی های تنظیم تناژ رنگ در میان برنامه های کاربردی است که شامل سامانه های مدیریت رنگ، وا سنجی و پردازشگر تصاویر شطرنجی، است اما محدود به آنها نمی‌شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment