ژوئن 09 2019 0دیدگاه
شرايط چاپ - استاندارد ملی 21329-2

فناوري گرافيك- چاپ از داده هاي ديجيتال موجود در ميان فناوري‌هاي چندگانه- قسمت 2 : شرايط چاپ مرجع مشخص‌شده، CRPC7-CRPC1- استاندارد ملی 2-21329

استاندارد ملی 2-21329
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: فناوري گرافيك- چاپ از داده­ هاي ديجيتال موجود در ميان فناوري‌هاي چندگانه- قسمت 2 : شرايط چاپ مرجع مشخص‌شده، CRPC7-CRPC1

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد،تعیین تعداد محدودی از شرایط چاپ مرجع با صرف نظر از فرایند چاپ به کار رفته، گستره مورد انتظار از حیطه های رنگی را پوشش می‌دهند، که برای تولید مواد چاپی از روی داده های دیجیتال به کار می روند. کاربرداین محدوده با در استانداردISO/PAS15339-1 توصیف شده است.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment