ژوئن 09 2019 0دیدگاه
شرايط چاپ - استاندارد ملی 21329-1

فناوري گرافيك- چاپ از داده هاي ديجيتال موجود در ميان فناوري هاي چندگانه- قسمت1: اصول- استاندارد ملی 1-21329

استاندارد ملی 1-21329
سال تصویب:1396
رشته: کمیته ملی اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی
موضوع: فناوري گرافيك- چاپ از داده ­هاي ديجيتال موجود در ميان فناوري ­هاي چندگانه- قسمت1: اصول

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین اصولی برای به کارگیری داده‌های مشخص رنگ به عنوان تعریفی از رابطه مورد نظر بین داده های ورودی و رنگ چاپی برای آماده‌سازی کپی، مونتاژ کار،نمونه گیری و چاپ تولید هنرهای گرافیکی می باشد. با صرف نظر از فرایند چاپ به کار رفته، قسمتهای اضافی سری استاندارد ISO/pas15339 تعداد محدودی از شرایط چاپ مرجع مشخص شده ای را تعیین می‌کنند که گستره  مورد انتظار از حیطه های رنگی را پوشش می‌دهند که برای تولید ماده چاپی از داده های دیجیتال استفاده می شوند. رویه ای که قرار است جهت تنظیم داده های مشخص رنگ برای گستره مورد انتظار از رنگ بستر به طور عادی به کار گرفته شود، در این استاندارد مشخص شده است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment