می 23 2019 0دیدگاه
فناوری حباب ریز- استاندارد ملی 15588

فناوری حباب ریز- اصول کلی برای استفاده و اندازه گیری حباب های ریز- استاندارد ملی 15588

استاندارد ملی 15588
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری نانو
موضوع: فناوری حباب ریز- اصول کلی برای استفاده و اندازه گیری حباب های ریز

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین واژگان و تعاریف مورد استفاده در حوزه فناوری حباب ریز است. واژگان در این استاندارد اصول کلی، اندازه گیری ها و کاربرد های منتهی به فناوری حباب ریز را شامل می شود.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment