می 22 2019 0دیدگاه
نانو ذرات پودری و نانوکلوئیدهای - استاندارد ملی 15509

فناوری نانو- نانو ذرات پودری ونانوکلوئیدهای مورد استفاده در مخلوط های سیمانی- استاندارد ملی 15509

استاندارد ملی 15509
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد فناوری نانو
موضوع: فناوری نانو- نانو ذرات پودری ونانوکلوئیدهای مورد استفاده در مخلوط های سیمانی- ویژگی ها و روشهای اندازه گیری

 

هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگیهای نانوذرات پودری و کلوئیدی متداول مورد استفاده در مخلوط های سیمانی شامل خمیر سیمانی و ملات سیمان حاوی نانوذرات با تأکید بر کاهش نفوذپذیری و افزایش دوام و همچنین معرفی روش های اندازه گیری مرتبط می باشد به علاوه این استاندار ملاحظات کاربردی جهت افزودن نانومواد و فرآوری مخلوط های سیمانی را مورد توجه قرار می‌دهد.

 این استاندارد شامل اصول ایمنی برای استفاده از نانو مواد نمی‌شود و لذا قبل از استفاده آنها حتما باید راهنمای ایمنی که توسط شرکت های تولید کننده نانو مواد ارائه می‌شود همچنین الزامات استاندارد ملی ایران شماره  12325 در حوزه ایمنی مطالعه شود و مبنای کار قرار گیرد.

 

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment