می 05 2019 0دیدگاه
كابين هاي برودتي ويتريني - استاندارد ملی 9187-1

كابين هاي برودتي ويتريني- استاندارد ملی 1- 9187

استاندارد ملی 1-9187
سال تصویب:1397
رشته: کمیته ملی استاندارد مکانیک
موضوع: كابين­ هاي برودتي ويتريني- قسمت 1: واژگان

 

  هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین واژگان، اصطلاحات و تعاریف مربوط به کابین های برودتی ویترینی مورد استفاده برای نمایش و فروش مواد غذایی است. این استاندارد، ماشین های برودتی یا کابین های مورد استفاده برای تامین مواد غذایی یا کاربردهای فروش عمده مشابه را در بر نمی گیرد.

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment