سپتامبر 19 2019 0دیدگاه
گهواره هاي خميده - استاندارد ملی 15380

كالاهاي مراقبت و استفاده كودك- گهواره هاي خميده- استاندارد ملی 15380

استاندارد ملی 15380
سال تصویب: 1396
رشته: کمیته ملی استاندارد ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان
موضوع:كالاهاي مراقبت و استفاده كودك-گهواره ­هاي­ خميده

 

هدف و دامنه کاربرد

 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات ایمنی و روش های آزمون مربوط به گهواره خمیده ثابت یا تاشو کودک تا وزن ۹ کیلوگرم یا کودکانی است که بدون کمک قادر به نشستن نیستند.  این استاندارد برای صندلی خودرو مطابق با استاندارد بین المللیECE44 که می‌تواند طبق دستورالعمل های تولید کننده به عنوان گهواره خمیده مورد استفاده قرار گیرد، به کار می‌رود. این استاندارد زمانی که گهواره خمیده به‌عنوان تاب استفاده می شود، کاربرد ندارد.

اگر گهواره خمیده کارکردهای مختلفی داشته باشد یا بتواند به کارکرد دیگری تبدیل شود، استانداردهای مرتبط با آن به کار می رود.

مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند. در صورتی که به مرجعی با ذکر  تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است.

 

mohsen-momayez

Write a Reply or Comment